Suomi

 

Moninaisuus

"Taide ja kulttuuri eivät merkitse minulle vain laskelmoitavia taloustekijöitä. Ensisijaisesti ne johtavat ihmiskunnan edistykseen ja tietoisuuden lisääntymiseen. Ne ruokkivat sielua, inspiroivat mielikuvitusta ja poistavat esteitä. Rajoittamattoman vapautensa ansiosta taide toimii demokraattisen ja pluralistisen yhteiskunnan neuvonantajana ja vartijana."

Myös tämä on yksi Euroopan Unionin perustavoite!Vastuu

"Valiokunnissa ja valtuuskunnissa ajan konkreettisia teemoja ja pyrin saavuttamaan muutoksia."


Koulutus: Koulutus, lisäkoulutus, jatkokoulutus

Media: Rajoittamaton pääsy uusiin medioihin ja    teknologioihin kaikille

Urheilu: Suhtautuminen liialliseen kaupallistumiseen,    massaurheilu, dopingin vastainen toiminta

Nuoriso: Vaihto - kommunikaatio - tietoisuus yhteisestä    Euroopasta

Vanhat ihmiset: Elämänlaatu - Arvokkuus - Eurooppa    kaikille ikäryhmilleTasa-arvo


Vuodesta 1957 on naisten ja miesten tasa-arvo kirjattu EU-sopimukseen, mutta tähän päivään mennessä se on toteutunut vain osittain. Näin ollen naiset ansaitsevat EU:n keskiarvon mukaan samasta työstä edelleen 30 prosenttia vähemmän kuin miehet.

"Tästä syystä gender mainstreaming on painopiste naisasianvaliokunnan työssäni. Se tarkoittaa sitä, että naisten ja miesten tasa-arvo - toisin sanoen sukupuolinäkökulman huomioonottaminen - täytyy sisällyttää kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin ja kaikkiin vaiheisiin ja toteuttaa niissä jo etukäteen. Konkreettisesti se tarkoittaa muun muassa yhtäläistä palkkaa samasta työstä, yhtäläisiä etenemismahdollisuuksia, yhtäläistä läsnäoloa avainasemissa ja poliittisissa edustajapaikoissa.Mahdollisuudet

Euroopan unioni kasvaa tulevina vuosina 12 jäsenmaalla. EU:n laajentuminen ei ole seikkailu. Sitä valmistellaan huolella ja se seisoo tukevalla perustalla. Keski- ja itä-Euroopan jäsenyyttä tavoittelevat valtiot tekevät tänään ulkomaankaupastaan 50-70 prosenttia Unionin kanssa. Viime vuosina EU:n kauppataseen ylijäämä uusien jäsenvaltioiden kanssa on ollut suurempi kuin näille maille julkisin varoin annettu tuki.

Mutta on kyse enemmästä: Itälaajentuminen tarjoaa ainutlaatuisen historiallisen tilaisuuden ulottaa rauhaa ja vakautta koko Eurooppaan ja se avaa uusia, suuria elämänmahdollisuuksia kaikille. Osallistun tähän kehitysprosessiin aktiivisesti Unkarin ja Romanian valtuuskuntien jäsenenä."Yhteisö

Euroopan Unioni on tällä hetkellä 15 jäsenmaan yhdistymä, jota 370 miljoonaa ihmistä muodostaa ja leimaa. Joka viides vuosi kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin. Parlamentissa työskentelee 626 edustajaa, joista 21 tulee Itävallasta (7 SPE). Se on maailman suurin monikansallinen parlamentti. Yhdessä ministerineuvoston ja komission kanssa parlamentti muodostaa EU:n kolme poliittista pylvästä. Parlamentin toimivaltaa laajennetaan jatkuvasti. Sen jäsenet ovat myös vastuussa Euroopan komission poliittisesta tarkastamisesta ja demokraattisesta valvonnasta. He vaikuttavat suoraan lakeihin sekä tukiohjelmiin, jotka toteutetaan koko Euroopan Unionissa.Visiot

Obiettivi dell'Unione Europea:


Yhteiset toimivat markkinat

Yhteiset sosiaaliset peruspalvelut ja
   sosiaalinen tasa-arvo

Talouskasvu ja työllisyys

Vastuu ympäristöstä sitovien ekologisten    toimenpiteiden avulla

Vastavuoroinen rikastuminen kulttuuristen ja    taiteellisten kohtaamisten avulla


"Nämä ovat ennakkoehdot rauhan, sosiaalisen turvallisuuden, terveen ympäristön ja oikeudenmukaisuuden saavuttamiselle maanosassamme."