Nederlands


Veelzijdigheid

“Voor mij zijn kunst en cultuur niet alleen meetbare economische factoren. In de eerste plaats bevorderen zij de vooruitgang en het zelfbewustzijn van de mensen. Zij zijn geestelijk voedsel, inspireren de fantasie en breken barrières af. De onbegrensde vrijheid van de kunst is de basis voor en bewaker van een democratische en veelzijdige samenleving.”

Ook dat is één van de grondvesten van de Europese Unie.Verantwoordelijkheden

“In de commissies en delegaties zet ik me in voor concrete doelen en probeer veranderingen te realiseren.”

Educatie: Basis scholing en permanente educatie

Media: Onbegrensde toegang tot nieuwe media en    technologie voor iedereen

Sport: Omgang met buitensporige vercommercialisering,    sport voor iedereen, bestrijding van doping

Jeugd: Uitwisselingen – Communicatie – Bewustzijn voor    een gemeenschappelijk Europa

Ouderen: Levenskwaliteit – Waardigheid – Een Europa voor    alle leeftijdsgroepen

 


Gelijkberechtiging

Sinds 1957 is het recht op gelijke kansen voor man en vrouw vastgelegd in het Europese Verdrag. Tot op de dag van vandaag is dit slechts gedeeltelijk gerealiseerd. In de EU krijgen vrouwen gemiddeld 30% minder loon dan mannen voor hetzelfde werk.

“Daarom is Gender Mainstreaming zwaartepunt van mijn werk in de commissie voor de rechten van de vrouw. Dit betekent: Gelijkberechtiging van vrouwen en mannen – met inachtneming van de geslachtsaspecten – moet vanaf het begin in alle facetten van de samenleving geïntegreerd en omgezet worden. Concreet betekent dit onder andere: Gelijk loon voor gelijke arbeid, gelijke carrière kansen, gelijke vertegenwoordiging in sleutelposities en politieke functies.”Kansen

In de komende jaren wordt de Europese Unie met twaalf landen uitgebreid. De EU-uitbreiding is geen avontuur. Zij wordt zorgvuldig voorbereid en heeft een gedegen fundering. De buitenlandse handel van de kandidaat lidstaten uit midden- en oost Europa wordt voor 50 tot 70% bepaald door de handel met de Unie. Het overschot van de handelsbalans tussen de EU en de kandidaat lidstaten is de laatste jaren groter dan de hulp die aan deze landen uit publieke middelen gefinancieerd wordt.


“Er is echter meer: De uitbreiding naar het oosten biedt de eenmalige historische gelegenheid Vrede en Stabiliteit over heel Europa uit te breiden en opent nieuwe, grote levenskansen voor iedereen. Als lid van de interparlementaire delegaties voor Hongarije en Roemenië ben ik actief bij dit ontwikkelingsproces betrokken.”Gemeenschap

De Europese Unie is op dit moment een vereniging van 15 lidstaten en 370 miljoen mensen geven de Unie vorm en drukken hun stempel erop. De burgers kiezen iedere 5 jaar het Europese Parlement. In het parlement werken 626 afgevaardigden, waarvan 21 uit Oostenrijk (7 SPE). Het is het grootste multi-nationale parlement ter wereld. Samen met de Ministerraad en de Europese Commissie vormt het de drie politieke pilaren van de EU. De bevoegdheden van het parlement worden continu uitgebreid. De afgevaardigden zijn ook verantwoordelijk voor de politieke verificatie en democratische controle van de Europese Commissie. Zij hebben directe invloed op wettelijke bepalingen en stimuleringsregelingen, die in de gehele Europese Unie gerealiseerd worden.Visies

Doelstellingen van de Europese Unie:


Functionerende gemeenschappelijke markt

Gemeenschappelijke sociale basis-
   voorzieningen en sociale gelijkstelling

Economische groei en groei van
   arbeidsplaatsen

Verantwoordelijkheid voor het milieu door    bindende ecologische maatregelen

Wederzijdse verrijking door culturele en    artistieke ontmoetingen


“Dat zijn de voorwaarden om op ons continent vrede, sociale zekerheid, een gezond milieu en gerechtigheid te bereiken.”