Magyar


Hitvallás

„Számomra a muvészet és a kultúra nemcsak önmagukért létezo, hanem a gazdaság részét képezo faktorok: alapvetoen az emberiség fejlodését és a társadalom önmagára való ébredéséhez vezetnek. – A kultúra és a muvészet szellemi táplálékunk, melyek szárnyakat adnak elképzeléseinknek, leomlasztva az emberiség korlátait. A muvészet – határtalan szabadsága által –orzoje és védoje a demokratikus és plurális társadalomnak.”

Többek közt ez is az Európai Unió célja!


Felelosség

„A bizottságokban konkrét témákat vetek fel, s megpróbálok e témákat illetoen konkrét változásokat elérni.”

Az alábbi területeken, az alábbi eredményeket szeretnénk megvalósítani:


Oktatás: a továbbképzés bovítése

Médiumok: mindenki számára biztosítani kell az új    médiumok és technológiákhoz való korlátlan hozzáférés.

Sport: A féktelen fanatizmus megszüntetése a    lelátópályákon és a doppingmentes sport megvalósítása.

Ifjúságpolitika: csereprogramok szélesítése, a párbeszéd    javítása, a közös, egységes európai szellem elmélyítése.

Idos emberek, szociálpolitika: az életminoség javítása,
   az emberi méltóság megorzése, hogy Európa életkortól    függetlenül mindenkié lehessen.

 


Egyenjogúság

A nok és férfiak egyenjogúsága 1957 óta törvényileg szabályozva van az Európai Unióban, azonban ez napjainkig a gyakorlatban csak részlegesen valósult meg. Példának okáért – a férfiakhoz képest – a nok Uniós átlagban ugyanazon munkakörben 30 %-kal kevesebbet keresnek.

„Ezért a munkám súlypontja a Nopolitikáért felelos bizottságban a Gender Mainstreaming, azaz: a nemek egyenjogúsítása – a történelmi hátteret is figyelembe véve – minden társadalmi síkon megvalósítandó feladatunk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy a nok azonos munkáért azonos díjazásban részesüljenek, azonos felemelkedési lehetoséghez jussanak, és arányaiknak megfelelo súllyal képviseltethessék magukat a kulcspozíciókban és a politikában.”Esélyek

Az Európai Unió az elkövetkezo években 12 állammal fog bovülni; s mindenki tisztában van vele, hogy az EU bovítése nem hazárdjáték: a bovítést a leheto legnagyobb körültekintéssel készítjük elo és biztos alapokon nyugszik. Ma, Közép- és Kelet-Európa csatlakozásra váró országainak külkereskedelme 50-70 %-ban kapcsolódik az Unióhoz. Az utóbbi években, amikor közpénzeken nyilvános támogatást nyújtottunk ezen országoknak, külkereskedelmi mérlegük pozitív volt.

„Azonban a bovítést illetoen többrol van szó, nemcsak gazdasági kérdésekrol kell beszélnünk: egyedülálló történelmi esélyünk van arra, hogy megvalósulhasson Európa egészére kiterjedo béke és stabilitás, mely mindenki számára – az eddigieknél nagyobb – esélyt biztosít a felemelkedésre. A Magyar és Román bizottság tagjaként e folyamat erosítésében aktívan részt veszek”Társadalom

A 6 évente megválasztott Európai Parlament - az 1957-es Római Szerzodés szavai szerint - "az Európai Közösség tagállamaiban élo népek" képviseleti szerve. 626 tagja jelenleg az európai integrációban részt vevo 15 ország mintegy 375 millió állampolgárát képviseli. Ausztria 21 személlyel (ebbol 7 SPE tag) képviselteti magát a parlamentben. Az Európai Parlament a világ legnagyobb nemzetek feletti képviselete. A (törvényhozói és költségvetési jogkört gyakorló) Európai Tanács és az Európai Bizottság mellett a Európai Parlament az Unió harmadik alappillére. A parlament hatásköre folyamatosan bovül. Képviseloi az Európai Bizottság (mint végrehajtó szervezet) felett demokratikus ellenorzési jogkörrel rendelkeznek. A parlament közvetlenül befolyásolhatja a törvénykezés folyamatát és az Unió területén megvalósuló támogatói programokat.


Jövobeni elképzelések

Jövobeni elképzelések – az Európai Unió céljai


Közös, muködoképes piacgazdaság

A közös szociális juttatások körének bovítése
   és a teljes szociális egyenjogúság
   megvalósítása

A gazdasági növekedés támogatása és    megvalósítása, a foglalkoztatottság növelése

Egységes ökológiai értékekre épülo    környezetvédelem megvalósítása

A kölcsönös (szellemei) gazdagodás
   gyarapodás, a kulturális és muvészeti    tevékenységek által


„Mindez elofeltétele annak, hogy megvalósulhasson a kontinensünk békéje szociális biztonsága, tiszta természeti környezete és törvényes rendje.”