Ελληνικά


Πλουραλισμός


‘Για μένα οι Καλές Τέχνες και ο Πολιτισμός δεν είναι μόνο υπολογίσημοι οικονομικοί συντελεστές.

Κατ’ αρχήν οδηγούν στη πρόοδο και τη Διαπλάτυνση της Συνειδητοποίησης των Ανθρώπων. Είναι η τροφή του Πνεύματος, δίνουν φτερά στη Φαντασία και παραμερίζουν μπαριέρες. Η απεριόριστη ελευθερία της τέχνης είναι προστάτης και φύλακας μιας δημοκρατικής και πλουραλιστικής κοινωνίας’.Υπευθυνότητα

‘Στις επιτροπές και τις ομάδες συνεργασίας με άλλες χώρες παλεύω για συγκεκριμένα θέματα και προσπαθώ να πετύχω αλλαγές’.

Εκπαίδευση: Βασική και συνοδεύουσα εκπαίδευση

Μέσα επικοινωνίας: Απεριόριστη δυνατότητα χρήσης των     νέων μέσων και τεχνολογιών για όλους

Αθλητισμός: Αγώνας κατά της υπερβολικής    εμπορικοποίησης, αθλητισμός για όλους, αγώνας κατά
   του ντόπινγκ.

Νεολαία: Ανταλλαγές, Επικοινωνίες, Συνειδητοποίηση

 


Ισότητα των φύλων

Από το 1957 η ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει περάσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Σήμερα έχει πραγματοποιηθεί μόνο εν μέρει. Στον μέσον όρο οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνονται 30% λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια δουλειά.

‘Γι’ αυτό το λόγο, η ισότητα των φύλων αποτελεί ένα πυρήνα της δουλειάς μου στην Επιτροπή των Δικαιωμάτων της Γυναίκας και Ισότητας των φύλων. Αυτό θα πει: Ισότητα των ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες ευθύς εξ αρχής – και κατά συνέπεια το ίδιο το φύλο – πρέπει να περιλαμβάνονται και να πραγματοποιούνται σ’ όλους τους τομείς της κοι . Τα μέσα προς τούτο μεταξύ άλλων είναι: Η ίδια πληρωμή για την ίδια εργασία, οι ίδιες δυνατότητες καριέρας, η ίδια αντιπροσώπευση σ’ όλες τις θέσεις κλειδιά και τα πολιτικά αξιώματα’.Ευκαιρίες

Στα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευρυνθεί με άλλα 12 κράτη. Η διερεύνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι περιπέτεια. Έχει προετοιμασθεί με επιμέλεια Και έχει μπει σε σταθερές βάσεις. Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και των προαναφερθέντων κρατών της Κέντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, φτάνει το 50% έως 70% του εξωτερικού εμπορίου των κρατών αυτών. Στη διάρκεια των τελευταίων κρατών και της ΕΕ δείχνει μια θετική διαφορά προς όφελος της ΕΕ, η οποία είναι μεγαλύτερη από το σύνολο της οικονομικής βοήθειας που οι χώρες αυτές εισέπραξαν από τα δικά μας ταμεία.

‘Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει κάτι περισσότερο. Η διερεύνηση προς την Αανατολή παρέχει την μοναδική ιστορική ευκαιρία, να επεκταθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στο σύνολο της Ευρώπης και ανοίγει νέες και μεγάλες δυνατότητες για όλους. Σαν μέλος των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών με την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, συμμετέχω άμεσα σ’ όλες αυτές εξελίξεις’.Κοινότητα

Η ΕΕ είναι προς στιγμήν μια κοινότητα 15 κρατών μελών και κατοικείται και διαμορφώνεται από 370 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι πολίτες της ΕΕ εκλέγουν κάθε πέντε χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο Κοινοβούλιο εργάζονται 626 εκλεγμένοι αντοπρόσωποι εκ των οποίων 21 προέρχονται από την Αυστρία (7 του ΕΣΚ). Αυτό είναι το μεγαλύτερο πολυεθνικό Κοινοβούλιο του κόσμου. Αποτελεί ένα από τους τρεις πολιτικούς πυλώνες της ΕΕ, μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου αυξάνονται συνεχώς. Τα μέλη του αναλαμβάνουν την ευθύνη για την πολιτική επιβεβαίωση και τον δημοκρατικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουν άμεση επιρροή στην ανάληψη νομοθετικών αποφάσεων και λειτουργία επικουρικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο σύνολο της ΕΕ.


Οράματα

Στόχοι της ΕΕ


Μία λειτουργούσα κοινή αγορά

Κοινά βασικά κοινωνικά μέτρα και ίσιες    κοινωνικές δυνατότητες

Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα μέσω
    δεσμευτικών οικολογικών μέτρων

Αμοιβαίος εμπλουτισμός μέσω πολιτιστικών και     καλλιτεχνικών ανταλλαγών


‘Αυτές είναι προυποθέσεις για να επιτευχθούν η κοινωνική ασφάλεια, υγιές περιβάλλον και δικαιοσύνη στην ήπειρό μας’.