Dansk

 

Mangfoldighed


„For mig er kunst og kultur ikke kun økonomiske faktorer der kan sættes tal på. I første række leder de til fremskridt og til en udvidelse af menneskenes bevidsthed. De er føde for ånden, bevinger fantasien og nedbryder barrierer. Når den nyder ubegrænset frihed, er kunsten advareren og vogteren i et demokratisk og pluralistisk samfund.“

Også dette er en af de grundlæggende målsætninger i den Europæiske Union!


Ansvar

„I udvalgene og delegationerne går jeg ind for konkrete emner og prøver på at opnå forandringer.“

Dannelse: Videre-ud- og efteruddannelse

Medier: Ubegrænset tilgang til nye medier og nye    teknologier for alle

Idræt: hvordan omgås man overdreven    kommericialisering, masseidræt, bekæmpelse af doping

Ungdom: Udbytning - kommunikation - bevidsthed for et    fælles Europa

Ældre: Livskvalitet - værdighed - Europa for alle    aldersgrupper

 


Ligestilling

Selvom ligestillingen mellem mænd og kvinder har været forankret i EU-traktaten siden 1957, er den til dato kun til dels blevet virkeliggjort. Således tjener kvinder i EU-gennemsnit for samme arbejde stadigvæk 30% mindre end mænd.

„Derfor står Gender Mainstreaming centralt i mit arbejde i Kvindeudvalget. Det vil sige: Ligestilling mellem mænd og kvinder - dermed hensynet til kønsaspektet - bør integreres og omsættes i alle samfundsområder og på ethvert trin. Dette betyder konkret: Lige løn for lige arbejde, lige forfremmelsesmuligheder, lige repræsentation i nøglepositioner og i politiske embeder.“Chancer

I løbet af de kommende år skal Den Europæiske Union udvides med 12 lande. EU-udvidelsen er intet eventyr. Den forbederedes på bedste måde og står på et solidt fundament. Central- og Østeuropas kandidatlande afvikler i dag mellem 50 og 70% af deres udenrigshandel med Unionen. EU har i de forløbne år haft et højere handelsbalanceoverskud med kandidatlandene end det beløb vi har bevilliget til dem i offentlige midler.

„Men det drejer sig om mere: Østudvidelsen byder os en enestående historisk mulighed for at udvide fred og stabilitet i hele Europa og åbner nye, store livschancer for alle. Som medlem af delegationen for Ungarn og Rumænien deltager jeg aktivt i denne udviklingsprocess.“Fællesskab

Den Europæiske Union er for tiden en sammenslutning af 15 medlemslande og udformes og præges af 370 millioner mennesker. Borgerne vælger hvert femte år Europa-Parlamentet. I Parlamentet arbejder 626 medlemmer, deraf 21 fra Østrig (7 PSE). Det er verdens største multinationale parlament. Sammen med Ministerrådet og Kommissionen danner de EUs tre politiske søjler. Parlamentets kompetencer udvides løbende. Medlemmerne er ligeledes ansvarlig for den politiske revision og den demokratiske kontrol med Den europæiske Kommission. De påvirker direkte lovmæssige bestemmelser og støtteprogrammer som omsættes i hele den Europæiske Union.


Visioner

EUs mål:


fælles fungerende marked

fælles sociale basisydelser og social ligestilling

økonomisk vækst og beskæftigelse

gensidig berigelse gennem kulturelle og    kunstneriske møder


„Dette er forudsætningerne for at der på vores kontinent opnås fred, social tryghed, et sundt miljæ og retfærdighed“